povuci

Pomoć na cesti odsada i HOK osiguranicima

HOK osiguranicima u 2020. godini dolaze dobre vijesti, i to proširenjem suradnje ORYX Asistencije i HOK Osiguranja.

U sklopu proizvoda HOK Express bit će uključene usluge popravka vozila ili zamjensko vozilo, osiguranje osoba te asistencija u dostavi goriva ili izgubljenih ključeva. Sve usluge vrijede u Hrvatskoj i inozemstvu, a HOK Express ugovara se samostalno ili unutar police Auto odgovornosti. Više.