povuci

ORYX Asistencija proširila suradnju s Grawe osiguranjem

ORYX Asistencija je od prosinca proširila suradnju s Grawe osiguranjem. Do sada je Grawe osiguranje nudilo proizvod Drugi Auto ORYX Asistencije uz osiguranje od autoodgovornosti, a od sada će ga nuditi i osiguranicima koji ugovaraju kasko osiguranje. Na taj način osiguranici Grawe osiguranja usluge iz proizvoda Drugi Auto mogu koristiti u slučaju štete i na vozilu koja je u pokriću police auto kaska.

Proizvod Drugi Auto korisnicima omogućuje besplatno korištenje zamjenskog vozila u slučaju nezgode ili nastanka štete na vozilu korisnika, s aktivacijom police auto odgovornosti ili kasko osiguranja. Narudžbe usluga će se od 0-24 h, 365 dana u godini zaprimati na besplatni broj telefona 0800 87 88.